İlki 2015’te Saraybosna’da, ikincisi 2017’de Bakü’de, üçüncüsü 2018’de Üsküp’te, dördüncüsü 2019’da Türkistan’da gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilerek sürdürülebilir bir uluslararası sosyal bilim etkinliği olarak devam ettirilen “Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (USOBAK)”nin beşincisi - Yunus Emre ve Türk Dili Anısına-Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, Türk Dil Kurumu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TÜRKSOY ve Türk Kooperatifçilik Kurumu işbirliği ile 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara’da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Kongre Pandemi şartları nedeniyle Uzaktan Erişim ile Çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Kongrede; Türk Dili, Türk Lehçeleri, Sosyal Bilimler, Bankacılık ve Sigortacılık, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kooperatifçilik, Türk Dünyası Araştırmaları ile diğer sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine ait bildiriler kabul edilecektir. Kongrede sunulan bildirilerin özetleri 04 Kasım 2021 tarihinde “Elektronik Özet Kitabı” olarak yayınlanacaktır.

Tam metin bildiriler ise hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra; “E-kitap” olarak 15 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacaktır. İsteyen katılımcılar bildirilerini makaleye dönüştürerek Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi ve Gelecek Vizyonlar Dergisi’nde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayınlatma imkânı bulabilecektir. 

Farklı ülkeler ve disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek uluslararası işbirliklerini artırmayı ve araştırmacılara yeni ufuklar açmayı hedefleyen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi; bilgi çağında üzerine düşen sorumluluk bilinciyle özellikle genç sosyal bilimcilere ve araştırmacılara tarihi görev yüklemektedir. Pandemi sonrası süreçte yüz yüze USOBAK kongrelerinde görüşmek üzere, tüm katılımcılara sağlıklı günler dileriz.

Ankara’dan saygılarımızla…

Kongre Düzenleme Kurulu